mackle

makulatūra statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Nebereikalingi popieriaus ir kartono gaminiai arba poligrafijos įmonių atliekos, tinkamos perdirbti į popierių arba kartoną. Perdirbant makulatūra išvaloma, sumalama, atskiedžiama vandeniu, taurinama, iš gautos plaušinės masės daugiausia gaminamas kartonas. atitikmenys: angl. mackle; mackle-paper; spoilt sheet; waste paper vok. Abfallpapier, n; Altpapier, n; Makulatur, f rus. бумажные отходы, m; макулатура, f

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Look at other dictionaries:

  • Mackle — Mac kle, n. [See {Macle}.] Same as {Macule}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Mackle — Mac kle, v. t. & i. To blur, or be blurred, in printing, as if there were a double impression. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • mackle — [mak′əl] n. [Fr macule < L macula, a spot, stain] Printing 1. a blot or blur 2. a blurred sheet vt., vi. mackled, mackling Printing to print blurred or double; blur …   English World dictionary

  • mackle — /mak euhl/, n., v., mackled, mackling. n. 1. a blur in printing, as from a double impression. v.t., v.i. 2. to blur, as from a double impression in printing. Also, macule. [1585 95; var. of earlier macle, makle; earlier macule MACULE] * * * …   Universalium

  • mackle — mack·le || mækl n. print that has a blurred or double impression …   English contemporary dictionary

  • mackle — [ mak(ə)l] noun a blurred impression in printing. Origin C16: from Fr. macule, from L. macula stain …   English new terms dictionary

  • mackle — mack·le …   English syllables

  • mackle — /ˈmækəl/ (say makuhl) noun 1. a blur in printing, as from a double impression. –verb (mackled, mackling) –verb (t) 2. to blur, as from a double impression in printing. –verb (i) 3. to become blurred. Also, macule. {French macule, from Latin …   Australian English dictionary

  • mackle —   n. blurred or double impression in printing …   Dictionary of difficult words

  • mackle — n. a blurred impression in printing. Etymology: F macule f. L macula blemish: see MACULA …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.